1. Харківський державний університет харчування та торгівлі / ХДУХТ (Україна)

KSUFT-150x150

Харківський державний університет харчування та торгівлі явно виділяється серед безлічі українських університетів. Це єдиний заклад вищої освіти в Східній Україні, який навчає бакалаврів, спеціалістів і магістрів для торгівлі, сфери гостинності, ресторанного бізнесу, харчової промисловості, митних та аудиторських послуг. Якість підготовки висококонкурентних фахівців забезпечується 460 викладачами, 70% з яких є докторами наук, вченими, професорами і доцентами. Серед них Лауреати Державної премії, Заслужені працівники освіти і відомі вчені, Заслужені діячі науки і техніки.


Харківський державний університет харчування та торгівлі активно розвиває перспективні напрямки харчування людини в XXI столітті. У ньому функціонує більше 20 наукових шкіл. Тривалі роки дослідницької роботи були визнані двома державними преміями України в галузі науки і техніки в 2006 і 2012 роках, отриманими 10 вченими університету. Щороку університетські винахідники отримують 30 патентів на винаходи.


Стартап Центр університету допомагає студентам і молодим підприємцям просувати свої проекти в життя. В Університеті працює Науково-дослідний центр «Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні», який організовує та проводить наукові дослідження з найважливіших проблем соціально-економічного розвитку підприємництва в сфері торгівлі та послуг в контексті європейської інтеграції. Університет також приймає участь в розробці й реалізації «Програми підтримки та розвитку підприємництва в Харкові на 2012-2017 роки». У рамках цієї програми вчені Університету консультують підприємців через розроблену дистанційну онлайн-платформу. Університет був одним із співорганізаторів двох міжнародних бізнес-форумів: Міжнародний інвестиційно-консультаційний бізнес-форум «Європа без кордонів» (Україна-Польща), Міжнародний бізнес-семінар «Відкриті ворота Італії» (Україна-Італія).

2. Вірменський державний економічний університет / ВДЕУ (Вірменія)

asue

Вірменський державний економічний університет (ВДЕУ) був створений в 1930 році. Є найбільшим і провідним економічним навчальним закладом у Вірменії з майже 8000 студентів та 650 наукових співробітників. ВДЕУ створив філії в регіонах Вірменії: в місті Гюмрі (в 1997 році) і в місті Єхегнадзор (у 2008 році). На даний час університет представляє програми бакалаврату, магістра та доктора філософії. В університеті підготовлено понад 30 000 висококваліфікованих фахівців. Більшість з них в даний час працюють в сферах економіки, фінансів, науки, культури, освіти тощо.


Викладання й дослідження організовані на 6 факультетах, 23 кафедрах, 18 з яких мають певну спеціалізацію та інші 5 загальних дисциплін. Академічний персонал ВДЕУ складається з 40 професорів, докторів наук; 141 доцента, кандидата наук; 87 доцентів; 103 викладачів і понад 60 кваліфікованих фахівців.


У відповідності з новою стратегією розвитку ВДЕУ ініціює процес ув'язки освіти та ринку праці, покращує навчальні програми й відзначає швидкий розвиток інтернаціоналізації та досліджень.


Основними стратегічними напрямками діяльності ВДЕУ є: забезпечення високоякісної вищої освіти відповідно до Болонського напрямку діяльності, підготовка кваліфікованих економістів, перепідготовка фахівців і підвищення їх кваліфікації, проведення досліджень в області економіки, реформа освітнього процесу для успішної інтеграції в Сферу Європейської вищої освіти.


У 2013 році ВДЕУ створив Дослідницький центр «АМБЕРД», який з тих пір проводить дослідні програми з найбільш актуальних проблем економіки країни за власною ініціативою і на замовлення різних міністерств Вірменії. Крім того, в цих дослідних програмах крім фахівців ВДЕУ також були задіяні фахівці з системи державного управління та приватного сектора, які мають значний досвід в галузі досліджень.

 3. Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації / БТЕУ (Білорусь)

bteu-logo

Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (БТЕУ) є вищим навчальним закладом Білкоопспілки (державно-визнаний вуз). Заснований в 1964 році, на сьогоднішній день університет складається з трьох факультетів в тому числі 13 кафедр очного, заочного та дистанційного навчання. Університет готує фахівців за 14 спеціальностями та 22 спеціалізаціями в області комунікацій, права, економіки та управління, підприємницької діяльності тощо.


На даний час система освіти в університеті модернізується відповідно до стратегії розвитку інформаційного суспільства (розробка форм дистанційного навчання) та відповідно до принципів Болонської декларації.


Центр бізнес-освіти (ЦБО) функціонує як частина університету. Ключовими напрямками діяльності ЦБО є розвиток бізнес-освіти та молодіжного підприємництва. Стратегія полягає в тому, щоб розробити «безперервну освіту», успішну зайнятість і створити прибутковий бізнес.


Заходи, що проводяться ЦБО, розробляють програму навчання студентів в університеті. Сприяючи в працевлаштуванні, ЦБО допомагає студентам в написанні резюме, пропонує їм консультації з питань розвитку кар'єри; проводить міжнародні освітні семінари, тренінги, майстер-класи, які допомагають випускникам орієнтуватися на ринку праці; підтримує зв'язок з випускниками.


ЦБО проводить зустрічі з бізнесменами, консультації щодо реалізації бізнес-ідей студентів з метою розвитку студентського підприємництва та мотивації студентів до підприємницької діяльності.


Щорічно в БТЕУ проводяться Міжнародні молодіжні форуми, бізнес-стартапи та чемпіонат «Молодь і підприємництво».

 4. Технічний Університет Молдови / ТУМ (Молдова)

utm2

ТУМ був заснований в 1964 році, єдиний технічний університет в Молдові, має 10 факультетів, що забезпечують підготовку фахівців в пріоритетних галузях техніки для національної економіки (машинобудування, механіка, інформатика, телекомунікації, міське планування, геодезія, легка промисловість).


Забезпечує 3 рівня освіти: 15 000 студентів (13250 бакалаврів, 1 600 магістрів, 150 докторантів).

Залучає викладачів до нових методів навчання (включаючи цифрові інструменти) і розвитку партнерських відносин з компаніями та іншими університетами в області електронного навчання.


Національний навчальний центр Національної платформи електронного навчання (інструменти промислового масштабу).

Організація фінансового управління. Університет бере участь у 12 проектах Темпус (1997-2015) і 3 проектах Еразмус+.

Багатостороннє міжнародне співробітництво (ЄС, США, Канада, Східні країни: Росія, Україна, Казахстан ...) - 102 двосторонніх угоди.

Член міжнародних організацій: AUF, Мережа Чорноморського університету (BSUN), Європейська вища освіта (EAIR).

 5. Академія економічної освіти Молдови / АЕОМ (Молдова)

aesm 290x200

Академія економічної освіти Молдови (АЕОМ) є основним державним вищим навчальним закладом з економічним профілем в Молдові. На даний час АЕОМ складається з 6 факультетів з 26 кафедрами (ділове адміністрування, загальна економіка і право, кібернетика, статистика і економічна інформатика, міжнародні економічні відносини, фінанси, бухгалтерський облік), двох допоміжних кафедр, семи центрів, магістерської школи передового досвіду в економіці та бізнесі, школи докторантури, школи туризму і готельних послуг, двох бізнес-інкубаторів та Національного торгового коледжу.


АЕОМ є членом Європейської асоціації університетів (EUA), Асоціації франкомовних університетів (FUA), Чорноморської мережі університетів (BSUN), Мережі університетів Центральної Європи (Мережа CEI-University).


У АЕОМ навчаються 9188 студентів, з яких 6735 бакалаврів, 1396 магістрів, 121 кандидат наук і 936 фахівців на курсах навчання протягом всього життя. Загальна кількість співробітників АЕОМ: 405, з яких 361 (очна), 44 (неповний робочий день).


У цьому проекті буде задіяно два відділи АЕОМ:

Факультет ділового адміністрування - заснований в 2002 році, бере участь в підготовці фахівців і наукових досліджень в галузі ділового адміністрування, допомагаючи сприянню розвитку підприємництва в Республіці Молдова. Щорічно приблизно 3500 осіб навчаються на рівні бакалаврату, вибираючи дослідження в галузі ділового адміністрування, маркетингу і логістики, мерчандайзингу та торгівлі, туризму та готельних послуг. Студенти навчаються як для участі в різних організаціях, так і для початку свого бізнесу. Результати опитування показують, що близько 10 випускників факультету відкрили бізнес після закінчення університету.


Бізнес - інкубатор, починаючи з 2005 року приймав більше 50 підприємств, заснованих студентами АЕОМ. Протягом 1-2 років компанії-резиденти отримують офісні приміщення, матеріально-технічну підтримку для організації бізнесу, навчання, консалтинг, наставництво, моніторинг, доступ до мереж і спільну роботу. Види підтримки підприємницької діяльності студентів АЕОМ - конкурс бізнес-ідей (www.concurs.ase.md) і проект Businesslab (www.businesslab.md).

 6. Батумський державний університет ім. Шота Руставелі / БДУ (Грузія)

bsu

Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (БДУ), розташований в Батумі, Аджарія, Автономна Республіка Грузія, має академічну традицію з 1935 року.


На даний час Батумський державний університет ім. Шота Руставелі складається з 9 факультетів та 3 науково-дослідних інститутів:

факультети: гуманітарний факультет, факультет освіти, факультет соціальних наук і політичних наук, факультет бізнесу і економіки, факультет права, факультет природничих наук і охорони здоров'я, фізико-математичний факультет, технологічний факультет, факультет туризму.

Науково-дослідні інститути: інститут Ніко Берзенішвілі (Напрямок гуманітарних і соціальних досліджень), інститут аграрних і мембранних технологій, інститут фітопатології та біорізноманіття.


Основними пріоритетами нашого університету є: інтеграція в міжнародні освітні мережі, обмін досвідом провідних зарубіжних університетів, вдосконалення навчальних планів з урахуванням потреб роботодавців і ринку праці при підготовці фахівців; актуальності та інтеграції наукової та науково-дослідницької діяльності.


Стратегічні цілі розвитку БГУ:

- готувати конкурентоспроможних дипломованих медичних спеціалістів, бакалаврів, магістрів і лікарів, відповідних сучасних вимог і компетенцій;

- пропонувати якісну освіту всім зацікавленим особам;

- проводити фундаментальні і практичні дослідження, спрямовані на забезпечення добробуту населення, економічну міць, безпеку, реалізацію демократичних принципів і духовного підвищення в наступних областях: природничі науки, гуманітарні науки, соціальні науки, юриспруденція, математика і обчислювальна техніка, машинобудування, бізнес, медицина та сільськогосподарські галузі.


На даний час більше 5 500 студентів навчаються в програмах бакалаврату, магістратури та докторантури. БДУ співпрацює з університетами Європи, США та країн пострадянського простору; бере участь в міжнародних програмах обміну та науково-дослідних грантах.

7. Університет РІСЕБА / РІСЕБА (Латвія)

riseba university

Заснована в 1992 році, РІСЕБА була однією з перших приватних вищих навчальних закладів в Латвії, створеної як самостійна бізнес-школа. Сьогодні РІСЕБА входить в десятку найбільших вузів Латвії (як державних, так і приватних) з більш ніж 3000 студентів, в тому числі 200 іноземних студентів, які відвідують 14 навчальних програм різних областей і рівнів і майже 9000 випускників. РІСЕБА має три кампуса, розташованих в Ризі, і один в Даугавпілсі (друге за величиною місто в Латвії). РІСЕБА прагне підготувати своїх студентів і випускників для міжнародної кар'єри. РІСЕБА, як науково-дослідницький університет, дотримується прихильності і перевазі як в області досліджень, так і в галузі освіти. Національна акредитація є наріжним каменем визнання РІСЕБА в Латвії та за кордоном. Персонал РІСЕБА складається з 119 штатних співробітників, з них 45 - академічні співробітники (основний факультет) і 175 - професорсько-викладацький склад. Основний викладацький склад РІСЕБА включає 4 професори, 11 доцентів, 19 доцентів і 11 лекторів.


У травні 2013 року РІСЕБА запустила новий і амбітний проект, основною метою якого є надання консультацій та підтримки для студентів і випускників - Креативний бізнес-інкубатор РІСЕБА. Креативний бізнес-інкубатор РІСЕБА - це новий проект РІСЕБА, створений для того, щоб надихати, навчати та допомагати студентам і випускникам РІСЕБА прискорити зростання й успіх своїх бізнес-ідей, початківців і компаній-початківців. Підтримка студентів РІСЕБА в бізнес-ідеях і процесі розробки проектів і прискоренні процесу створення нових компаній-початківців. Креативний бізнес-інкубатор РІСЕБА просуває ідею надання підприємцям гнучкого і доступного простору в Ризі (Латвія). Мережа співпраці Креативних бізнес-інкубаторів РІСЕБА лвключає в себе бізнес-інкубатори чотирьох латвійських університетів, які разом працюють над досягненням спільної мети - просування культури підприємництва серед молоді та молодих людей в Латвії.