А1 Управління проектом
А1.1 Координаційна нарада (21-22 грудня 2017 року, м. Харків, Україна)
А1.2 Заключні звітні збори (25-27 березня 2019 року, м. Кишинів, Молдова)

А2 Проведення досліджень стану молодіжного підприємництва в країнах-партнерах проекту

 Проведення опитування щодо оцінки стану молодіжного підприємництва
 Анкета для молоді 14-35 років
 Вірменія, Білорусь, Грузія https://www.webropolsurveys.com/S/47BC903F605CD1E5.par (російською)
 Україна  https://www.webropolsurveys.com/S/CB3363FC98F65705.par (українською)
               https://www.webropolsurveys.com/S/1C510DC65DA88FEB.par (російською)
 Молдова https://www.webropolsurveys.com/S/BC809865D2D3D968.par (румунською)
               https://www.webropolsurveys.com/S/8BC66E7B0DB83F96.par (російською)
 Латвія     https://www.webropolsurveys.com/S/5D9FBEF5F30139C1.par (латвійською)
 
 Анкета для експертів у сфері молодіжного підприємництва:
 https://www.webropolsurveys.com/S/D00DA3306B7A35FD.par (російською)
 https://www.webropolsurveys.com/S/5CB97107F447D56C.par (латвійською)
 https://www.webropolsurveys.com/S/5B57BE3D3BFCDA8D.par (румунською)
 https://www.webropolsurveys.com/S/02A3B7B52A91F9B7.par (українською)

А3 Проведення робочих зустрічей партнерів (практикумів). Планується обговорити проблематику молодіжного підприємництва в країнах-партнерах
А3.1. Аспекти розвитку молодіжного підприємництва в Україні, Білорусі і Молдові в контексті процесів європейської інтеграції (15-17 травня 2018 року, м. Гомель, Білорусь)
А3.2. Досвід молодіжного підприємництва в умовах європейської інтеграції в країнах Балтії (21-24 червня 2018 року, м. Рига, Латвія)
А3.3. Проблеми і перспективи молодіжного підприємництва у Вірменії та Грузії (10-12 вересня 2018 року, м. Батумі, Грузія)

А4 Розробка навчального курсу за специфікою ведення бізнесу в контексті європейської інтеграції в країнах-партнерах

А5 Розробка онлайн-платформи для спілкування, обмін передовим досвідом, пошук потенційних ділових партнерів між молодими підприємцями та центрами з навчання та підтримки молодіжного підприємництва у вищих навчальних закладах країн-партнерів
А5.1. Технічна розробка і тестування онлайн-платформи
А5.2. Заповнення вмісту веб-платформи

А6 Організація роботи центрів з навчання та підтримки молодіжного підприємництва

А7 Проведення міжнародних науково-практичних конференцій

А7.1. «Молодіжне підприємництво в країнах Східного партнерства: досвід формування та перспективи розвитку»  (13-14 вересня 2018 року, м. Батумі, Грузія)
        Запрошення Програма Збірка тез
А7.2. The 12-th Annual Scientific Baltic Business Management Conference ASBBMC 2019 “Foreseeing Challenges and Opportunities for Organizations at the Macro and Micro Level”. (21-23 лютого 2019 року, м. Рига, Латвія) Програма
А7.3. Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених "Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді" (3 квітня 2019 року, м. Харків, Україна) Запрошення

А8 Проведення конкурсів молодіжних проектів

А8.1 Проведення міжнародного чемпіонату «Молодь і підприємництво» (15-19 травня 2018 року, м. Гомель, Білорусь)
А8.2 Міжнародний конкурс бізнес-проектів «StartUp-проект» (12-14 листопада 2018 року, м. Єреван, Вірменія). Інформаційний лист Положення про конкурс

А9 Проведення національних семінарів, круглих столів, семінарів на національному рівні з метою поширення інформації про проект, його результати, виявленні актуальних проблем молодіжного підприємництва

Вірменія