Програма: Erasmus +
Ключова дія 2: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices (Співпраця в області інновацій та обміну передовим досвідом)
Тип дії: Capacity Building in the field of youth – Eastern Partnership (Розвиток потенціалу молоді. Країни Східного Партнерства)
Тип проекту: Partnership for Entrepreneurship (Партнерство для підприємництва)
Назва проекту: Higher education institutions for youth entrepreneurship («Вищі навчальні заклади для молодіжного підприємництва»)
Номер проекту: 589942-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE

Зростання потенціалу молодіжного підприємництва в країнах Східного партнерства обмежений відсутністю обізнаності про специфіку та можливості ведення бізнесу. Нові проблеми та можливості в економіці країн Східного партнерства пов'язані з процесами європейської інтеграції. Однак недостатньо вивчений досвід подолання труднощів і реалізації можливостей інтеграційних процесів значно знижує потенціал молодіжного підприємництва в країнах Східного партнерства.

Описані проблеми актуальні в усіх країнах Східного партнерства. Вивчення програмних засад економічного розвитку країн Східного партнерства шляхом прямого порівняння показує, що одним із пріоритетних завдань є активізація підприємницької діяльності. Подолання цих проблем можливе за рахунок передачі необхідних знань про специфіку ведення бізнесу в різних країнах, реалізації успішних бізнес-моделей, підприємницького досвіду для молодих підприємців.

Підвищення зайнятості серед молоді, а також активізація підприємницької діяльності є пріоритетними завданнями європейської політики в галузі освіти, стажувань та молоді, вони відповідають цілям цього проекту. Вивчення досвіду та особливостей ведення бізнесу в країнах Східного партнерства, Європейського Союзу та передача цих знань молоді через академічне середовище забезпечить синергізм між бізнесом, наукою й освітою в контексті різних інтеграційних процесів. Університети, представлені в проекті, зацікавлені в транснаціональному співробітництві між освітою, наукою та бізнесом; поліпшенні міжнародного аспекту освіти; поширенні молодіжного підприємництва, передачі передового досвіду ведення бізнесу і в цілому він відповідає основним цілям проекту.

Ідея проекту: Активізація молодіжного підприємництва в контексті європейської інтеграції як всередині країн, так і між країнами Східного партнерства та ЄС з використанням досвіду створення успішних бізнес-моделей в країнах Східного партнерства.

Цілі проекту:
- зміцнення транснаціональної співпраці між освітою, наукою та бізнесом;
- підвищення міжнародного аспекту підприємницької освіти;
- передача найкращої ділової практики в контексті європейської інтеграції, а також реалізація бізнес-сектором можливостей європейської інтеграції в країнах-партнерах;
- вдосконалення компетенцій та навичок підприємництва серед молоді в країнах-партнерах.

Завдання проекту:
- організація мережі центрів підготовки та підтримки молодіжного підприємництва у вищих навчальних закладах країн ЄС та Східного партнерства;
- вивчення досвіду ведення бізнесу в країнах-партнерах проекту;
- розробка навчального курсу за специфікою ведення бізнесу в контексті європейської інтеграції в країнах-партнерах і його впровадження в навчальні плани університетів-партнерів, а також його відкритої презентації в дистанційній формі;
- створення інтернет-платформи для спілкування, обміну передовим досвідом, пошук потенційних ділових партнерів серед молодих підприємців та центрів підготовки і підтримки молодіжного підприємництва у вищих навчальних закладах країн-партнерів;
- обмін знаннями, досвідом та успішною практикою молодіжного підприємництва в країнах-партнерах.